Acacia honey truffle (100g)

€ 10,00 IVA inc.

Black Truffle (180g)

€ 30,00 IVA inc.

Black Truffle (500 g)

€ 95,00 IVA inc.

Black Truffle (80 g)

€ 20,00 IVA inc.

White truffle butter (180 g)

€ 16,00 IVA inc.

White truffle butter (450 g)

€ 26,00 IVA inc.

White truffle butter (80 g)

€ 12,00 IVA inc.